1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Mainonnan Vuolas Vastavirta Oy
Y-tunnus: 2256502-9
Osoite: Fredrikinkatu 61 A
Postinumero: 00100
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: + 358 50 490 30 69
Sähköpostiosoite: if.at1582799770rivat1582799770sav@n1582799770herg.1582799770naj1582799770

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Mainonnan Vuolas Vastavirta Oy
Nimi: Jan Grehn
Osoite: Fredrikinkatu 61 A
Postinumero: 00100
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: +358 50 490 3069
Sähköpostiosoite: if.at1582799770rivat1582799770sav@n1582799770herg.1582799770naj1582799770

3. Tietosuojavastaava

Yritys: Mainonnan Vuolas Vastavirta Oy
Nimi: Jan Grehn
Osoite: Fredrikinkatu 61 A
Postinumero: 00100
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: +358 50 490 3069
Sähköpostiosoite: if.at1582799770rivat1582799770sav@n1582799770herg.1582799770naj1582799770

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Yksityisyyden suoja on tärkeä asia meillä Vastavirralla. Tämä tietosuojalomake on tehty sitä varten,
että tiedät mitä tietoja me keräämme Vastavirralla ja miksi.
Kerättäviä henkilötietoja käytetään muun muassa Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien
hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien ja asiakkaiden tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen
ylläpitoon, kehittämiseen ja sopimussuhteen mahdollistamiseksi.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän
sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö

Keräämämme tieto pitää sisällään muun muassa seuraavia tietoja: Yrityksen nimi ja viralliset tiedot,
Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Tarjouspyyntö-, Kustannusarvio- ja Sopimustiedot.
Tämän lisäksi säilytämme kaikki asiakastöihin liittyvät tiedot ja materiaalit.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen
täytäntöön panemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:
• Henkilöltä itseltään.
• Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa.
• Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä
ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolella.

10. Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle
lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa verkkosivujen ylläpitäjän
tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä
mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme
jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai
tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden
mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden
avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu
yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin
ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka
tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.
Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai
tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa
käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä
henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin

We make your brand interesting.