Suomalaista koulutusosaamista viedään maailmalle

Suomalainen koulutus on maailmalla jatkuvasti mielenkiinnon kohteena. EduCluster Finland vie suomalaiset opetuskäytännöt ja koulut ulkomaille, jotta kaikilla maailman ihmisillä olisi oikeus osallistua laadukkaaseen opetukseen.Vuonna 2017 suomalaisen koulutusviennin pioneeri oli uudistumisen ja kasvun edessä. Lopulta he kävivät läpi sisäisen organisaatiomuutoksen, jonka vuoksi myös brändi vaati uudelleenrakentamista. Brändin kirkastamisen työ aloitettiin yrityksen toiminnan tarkastelulla strategisella tasolla. Yhteistyömme loi erinomaisen alustan uudistaa suomalaisen osaamisen ja siihen perustuvan koulutusviennin liiketoiminta-ajattelua ja muotoilla yrityksen brändiä sisältä ulospäin. Kuljetimme EduCluster Finlandin koko AOI-metodimme läpi. Uskomme, että brändin uudistaminen lähtee liiketoiminnan ytimen perusteellisesta tuntemisesta ja ajattelun muutoksesta.

Strategisen brändin rakentamisen avulla saimme luotua uutta, kirkastettua vanhaa ja rakennettua yhteisen tarinan siitä, mitä me haluamme tehdä maailmalle, miten täytämme liiketoiminnan tavoitteita ja miten kerromme siitä ulospäin. ”Nyt meillä on mahdollisuus kirkastaa brändiämme omalla toiminnallamme, kun tarinamme on yhtenäinen”, EduCluster Finlandin pääsuunnittelija Katja Vuori kertoo.

Verkostotoimijasta yritykseksi kehittynyt EduCluster Finland kaipasi myös uutta visuaalista ilmettä aina logon uudistamisesta muihin materiaaleihin saakka. Ilmeen suunnittelussa hyödynnettiin jo tehtyä strategiatyötä.

Se oli uskomatonta, että ne meidän ajatukset ja yrityksen tavoitteet olivat yhtäkkiä tiivistettynä siinä logossa. Visuaalisessa ilmeessämme kulminoitui juuri se strateginen osuus, minkä olimme työpajoissa tehneet yhdessä vastavirran kanssa, Vuori sanoo.

AOI-metodin tarkoitus on aloittaa työskentely tarkastelemalla yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, lukuja ja erottuvuustekijöitä. Myöhemmät suunnitelmat ja käytännön toimenpiteet pohjautuvat tutkitulle ja kestävälle pohjalle sekä voidaan kohdentaa kustannustehokkaasti.

Vastavirta näki todella paljon vaivaa sen eteen, mitä me asioista ajattelemme ja mikä meille oli tärkeää. Meille ei tullut missään vaiheessa sellainen olo, että me ostamme ja meille vain annetaan valmiita tuotteita. Tuntui, että meidän asiantuntijuuttamme arvostettiin ja toisaalta taas saimme Vastavirran porukalta erinomaisia ideoita.

We make your brand interesting.