Vuosikertomus verkossa lisäsi yhteenkuuluvuutta ja näkyvyyttä kunnalliselle jäteyhtiölle


Verkkovuosikertomus 2017 syntyi tarpeeseen

Konseptina verkkovuosikertomus oli Mustankorkealle ensimmäinen laatuaan. Mustankorkean vuosi 2017 haluttiin esittää videon muodossa perinteisen – ehkä kuivakankin – kirjallisen raportin sijaan. Videolla yhtiön toimitusjohtaja Esko Martikainen avaa jäteyhtiön tehtäviä oman arkensa kautta.


”Vastavirta asetti riman todella korkealle.
Paineita on, kuinka parannamme yhdessä tälle vuodelle…”

Petra Thurén
Viestinnän suunnittelija, Mustankorkea Oy


Video herätti mielenkiinnon

Vuonna 2018 video on ylivoimaisesti kulutetuin sisältö. Se leviää ja näkyy laajemmin kuin mikään muu. Verkkovuosikertomuksesta ja vuosikatsausvideosta Mustankorkea on saanut kiitosta ja kehuja paitsi talon sisältä, myös muilta kiinnostuneilta jäteyhtiöiltä.

Perinteiseen paperilehteen verrattuna yhtiö säästi materiaali ja jakelukuluissa merkittävästi. Lisäksi verkkovuosikertomus on helposti saatavilla, eikä katoa paperinkeräyksen mukana. Kuva- ja videotuotannosta Mustankorkea sai sivutuotteena runsaasti käyttökelpoista sisältöä some-kanaviinsa.

Projekti oli onnistunut, pysyi budjetissa sekä valmistui aikataulussa. Yhteistyö Mustankorkean kanssa jatkuu ja suunnitteilla on jatkaa verkkovuosikertomusten sarjaa samalle sivustolle.


”Vastavirran kanssa hommat toimii mainiosti.
Rento mutta jämpti ote tekemiseen kielii ammattitaidosta ja näkyy myös lopputuloksessa.”

-Petra Thurén
Viestinnän suunnittelija, Mustankorkea Oy


Lue vuosikertomus osoitteesta: vuosikertomus.mustankorkea.fi

Mustankorkea Oy on alueellinen jäteyhtiö Keski-Suomessa, joka pyrkii uudistumaan ja edistämään vihreitä, kestävän kehityksen arvoja. Pitkäaikaisena kumppani, Vastavirta haluaa olla mukana muutoksessa ja tukee Mustankorkean uteliasta kokeilunhalua viestinnässään.

Yli kymmenen miljoonan liikevaihdolla operoiva kunnallinen yhtiö on monella tapaa vastuussa sidosryhmilleen. Vuotuiset tulokset ja jätehuollon palvelutarjonta on esitettävä helposti sisäistettävässä muodossa päättäjille sekä kuntalaisille.


”Kaiken kaikkiaan Mustankorkean yrityskuva on kehittynyt yhteistyön
myötä asiantuntijaprofiililtaan uskottavaksi, nykyaikaiseksi toimijaksi.”

Piia Aho, viestintä- ja ympäristöpäällikkö, Mustankorkea Oy

We make your brand interesting.